Ενέχυρο και Πώληση

Ρολογιών, Κοσμημάτων και αντικειμένων υψηλής αξίας

Αν χρειάζεστε άμεσα μετρητά επιλέξτε:

- ή -

Δάνεια για
ιδιώτες

Αμεσα μετρητά
από 50€ έως 50.000€

Περισσότερα

Δάνεια για
επιχειρήσεις

Άμεσα μετρητά
από 1.000€ έως 100.000€

Περισσότερα

Πώληση Περουσιακών Στοιχείων

Λάβετε έως 70% της αντικειμενικής αξίας τους.

Περισσότερα

Θέλετε να μάθετε την αξία των αντικειμένων σας

Μιλήστε με έναν εκτιμητή